• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เลือกตั้งใน เขต 8 เชียงใหม่อย่าลืมนะครับ ไปลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์ที่ 26 นี้...

#1
เลือกตั้งใน เขต 8 เชียงใหม่อย่าลืมนะครับ ไปลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์ที่ 26 นี้...


รวมความเกลียดทุกอย่างที่กลุ่มเผด็จการทำกับพรรค “อนาคตใหม่ “และพรรคแนวร่วมประชาธิปไตยทุกพรรค..ผ่านฝ่าไปยังมือที่กำลังกาบัตรแล้วหย่อนมันลงไปในหีบ..

เพื่อที่จะส่งเสียงให้เผด็จการและชาวโลก ให้ได้ยิน..ได้เห็น...ได้ประจักษ์....ว่า “กูไม่เอาเผด็จการ “

ให้มันเป็นพลังที่จะสามารถเอามาขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงได้ ดั่งทฤษฎี Butterfly Effect ที่เขาเอามาเปรียบเทียบว่า...

[Image: butterfly02.jpg]

ผีเสื้อตัวน้อยๆเมื่อรวมตัวกันได้มากเพียงใดการกระพือปีกพร้อมกันก็จะมีแรงลมที่สามารถจะขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนอะไรได้ ฉันนั้น...

ดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสของท่านที่จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงนี้...

พี่น้องในเขต 8 อันมี สันป่าตอง แม่วาง จอมทองและดอยหล่อ ขอให้ไปสร้างประวัติศาสตร์บันทึกไว้...

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต 8 เชียงใหม่ มีจำนวน 163,823 คน และในการเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ 144,271คนหรือคิดเป็นร้อยละ 88.06

“พรรคอนาคตใหม่ “ รอคะแนนจากท่าน..และจะหอบเสียงของท่านให้เข้าสภาและให้โลกได้รับรู้....

กรุณาบอกเพื่อนๆ ญาติๆ พี่ๆ น้องๆ ของท่านที่อยู่ในเขต 8 เชียงใหม่...ไปลงคะแนนให้พรรค “อนาคตใหม่ “ ด้วย...

ขอขอบคุณ...
 
เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org