• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ชัดเจน.. กอ.รมน. คือเครื่องมือของกองทัพเล่นการเมืองและจัดการฝ่ายตรงกันข้าม...

#1
ชัดเจน.. กอ.รมน. คือเครื่องมือของกองทัพเล่นการเมืองและจัดการฝ่ายตรงกันข้าม...


ซึ่งแน่ละมันก็คือฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายที่ไม่เอาทหารเพราะเห็นว่าทหารไม่สมควรที่จะมาเล่นการเมือง….

ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้สัมภาษณ์ Thai Voice เกี่ยวกับผลงานวิจัยบทบาท กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน.ว่า เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับคอมมินิสต์ในยุคสงครามเย็น แต่หลังจากนั้นกองทัพใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความชอบธรรมในการเข้ามาแทรกแซงหรือยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง ปลูกฝังอุดมการณ์ชาตินิยม และแนวคิดประชาธิปไตยที่ไม่เป็นไปตามหลักการสากล...

จากเครือข่ายกอ.รมน.ที่มีอยู่กว่าสี่หมื่นกว่าหมู่บ้านทั่วประเทศสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่เห็นเป็นศัตรูหากมีอะไรเป็นที่น่าสงสัยก็จะ “รายงาน “ ขึ้นไปตามลำดับขั้น...

มิน่า..ผมเองก็ถูกมาเยี่ยมบ้านหลายครั้งทั้งๆที่ผมเป็นราษฎรเต็มขั้นธรรมดาๆ ที่สนใจการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชิดชูประชาธิปไตยและความถูกต้องของสังคม..

เอาเป็นว่าหากไปฟังคลิปนี้แล้ว...ก็จะชัดเจน..หากฟังสองรอบก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีก....

ตอนนี้มันอยู่ที่ว่าในระยะ 10 ปีมานี้...คุณพอใจในชีวิตทั้งฐานะความเป็นอยู่และเงินในกระเป๋าหรือไม่...

ถ้าพอใจ..ก็ไปเลือกพรรคของทหาร...

ถ้าไม่พอใจ...ก็เทคะแนนเสียงให้กับฝ่ายประชาธิปไตย..ให้คนไทยและชาวโลกได้รับรู้...

https://youtu.be/O8BrjPv_WXc
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org