• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
“ปายุด” มาอย่างไรและจะไปอย่างไร :อ.สุรชัยได้เล่าและวิเคราะห์การเมืองได้อย่างน่าคิด..

#1
“ปายุด” มาอย่างไรและจะไปอย่างไร :อ.สุรชัยได้เล่าและวิเคราะห์การเมืองได้อย่างน่าคิด..


อ.สุรชัยบอกว่า “อย่าไปกลัว ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี อย่ากลัวจนไม่กล้าคิดที่ทำอะไร..มันผิด... กฎหมายเขียนได้ก็แก้หรือเลิกได้ ..มันอยู่ที่ใครจะถืออำนาจ เผด็จการหรือประชาชน “

ถ้ายอมให้เผด็จการครองอำนาจ..มันก็จะอยู่ยาว...ตามยุทธศาสตร์ที่มันเขียนไว้....

ถ้าประชาชนล้มมันได้โดยการเลือกตั้งเลือกพรรคที่ไม่เอาทหารเผด็จการ เราก็จะมีสภาที่จะไปดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญได้.....

ประเด็นฟังแล้วสรุปได้ว่า....

1. “ ปายุด” จะอยู่ถึงเลือกตั้งไหม..ถ้าอยู่จนถึงเลือกตั้งแล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลก็จะหมดสภาพ หมดการต่อรองจะตายอย่างเขียด

2.  ถ้าชิงลาออกไปก่อนก็ยังจะต่อรองได้แล้วปล่อยให้การเลือกตั้งไปตามครรลองประชาธิปไตย อำนาจก็จะกลับมาสู่มือประชาชน

 “ปายุด “ หมดทางสู้จริงๆเพราะอำนาจที่จะได้มาจากการคุมสว.250เสียงนั้นมันไม่แน่ว่าจะได้ ใครที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้คงไม่ยอมปล่อยให้หลุดพ้นมือไปงายๆ..แล้ว “ปายุด “ ยังจะต้องหาสส.อีก 126 เสียงมาสนับสนุน..จะหาได้อย่างไร..ถ้าหาไม่ได้ก็จบข่าวเหมือนกัน...

คนที่แสวงหาอำนาจในไทยนั้นตอนนี้มีอยู่ 3 ก๊ก..อยากรู้ว่ามีใครบ้างก็ให้ไปหาคลิปอ.สุรชัยฟังเอา...

ที่แน่ๆก็กไหนอยากครองความเป็นใหญ่ ก็จะต้องเป็นก๊กที่มีความชอบธรรม สามารถเอาประชาชนมาเป็นแนวร่วมได้ก็กนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะแล้วก็จะแพ้ไม่ได้ด้วย….

ถึงตรงนี้ผมขอเสริม...ขอให้กลับไปคิดดูว่า...การที่พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ไม่กล้ายืนยันว่าประเทศไทยจะไม่มีการปฎิวัติ...

[Image: kTHaQAB.jpg]

เขาทั้งยืนทั้งยันว่าจะปกป้องใครก็รู้เห็นกันอยู่ไม่ใช่หรือ...

พล.อ.อภิรัชต์ เน้นย้ำว่ากองทัพบกเป็นข้ารองบาท ทั้งด้วยหน้าที่และความรักเทิดทูน กองทัพบกจะใช้ขีดความสามารถในการปกป้องสถาบันกษัตริย์.... 

ใครที่สะเออะมาไม่ถูกทาง..มีหรือจะไม่มีการปฎิวัติ....

ดังนั้นการการที่ไม่กล้ายืนยันว่าจะไม่มีการปฎิวัตินั้น..คิดว่าเพราะเหตุดังนี้แลฯ
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#2
อ่านกระทู้นี้แล้วให้ไปหาอ่านคลิปล่าสุดของสส.สุนัยประกอบ...จะเห็นชัดเจนขึ้น...
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#3
 
มันก็น่าฉงฉัยนา....มันไม่เคยมีมาก่อนนะประกาศอย่างนี้น่ะ...ว่าม๊ะ...
 
ประกาศกำหนดเขตกำกัดการบิน พระที่นั่งอัมพรสถาน-พระตำหนักวังศุโขทัย

วันที่ 16 ตุลาคม 2561

[Image: %E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%...68x432.jpg]

ประกาศกำหนดเขตกำกัดการบิน พระที่นั่งอัมพรสถาน-พระตำหนักวังศุโขทัย
วันที่ 16 ต.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตกำกัดการบิน พ.ศ.2561 ลงนามโดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497

กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจประกาศกำหนดเขตกำกัดการบินซึ่งห้ามมิให้อากาศยาน บินเข้าหรือบินผ่านในเขตดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตกำกัดการบิน พ.ศ. 2561”

ข้อ 2 เขตกำกัดพระที่นั่งอัมพรสถาน (VT R82 Amphorn Royal Palace) มีพื้นที่รัศมี

1
ไมล์ทะเล จากพิกัดอ้างอิง 13° 46’ 21.50” เหนือ 100° 30’ 40.28” ตะวันออก

มีความสูงจากพื้นดินถึงระยะสูง 6,000 ฟุต
 
 
ข้อ 3 เขตกำกัดพระตำหนักวังศุโขทัย (VT R83 Sukhothai Palace) มีพื้นที่รัศมี

1
ไมล์ทะเล จากพิกัดอ้างอิง 13° 46’ 56.66” เหนือ 100° 30’ 33.51” ตะวันออก

มีความสูงจากพื้นดินถึงระยะสูง 6,000 ฟุต

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1696507
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org