• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ชาว “ อนาคตใหม่ ” เวลาจะไปคุยเรื่องพรรคกับใคร..มักจะเจอคำถามอย่างนี้..

#1
ชาว “ อนาคตใหม่ ” เวลาจะไปคุยเรื่องพรรคกับใคร..มักจะเจอคำถามอย่างนี้..


“ ธนาธร “ เป็นใคร..เจ้าของสวนส้มที่เชียงใหม่เหรอ...?

ทำไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิก 100บาทด้วย...?

สมัครเป็นสมาชิกแล้วจะได้อะไร..?

ครับ..ใครที่ออกไปเดินสายหาสมาชิกหรือมีโอกาสที่จะคุยถามใครก็จะเจอคำถามเหล่านั้น...โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ได้สนใจหรือติดตามข่าวการเมือง..

ผมเองก็เจอมาบ่อยๆคนหลายอาชีพหลายระดับเป็นถึงครู อาจารย์แม้แต่นักกฎหมายที่ไม่รู้จักพรรค “ อนาคตใหม่ “ ก็มี มันก็แปลกเหมือนกันการเมืองเรื่องใกล้ตัวแท้ๆไม่สนใจทั้งๆที่ได้รับผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทุกวัน...

[Image: 43879238_500533873683625_534266284917915...e=5C622626]

ต่อข้อถาม 3 ข้อข้างบนนั้น...

ข้อที่ 1. ผมจะตอบว่าคุณ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ “เป็นเจ้าของบริษัทไทยซัมมิต ผลิตอะไหล่รถยนตร์ส่งไปขายในตลาดต่างประเทศจนร่ำรวย ได้ฉายาว่าเป็น “ไพร่หมื่นล้าน” คือเขารวยเป็นหมื่นๆล้านแต่แสดงตัววางตัวเป็นไพร่ติดดิน เขาไม่ต้องมาทำงานทางการเมืองเขาก็มีกิน 10 ชาติก็ไม่หมด

ที่อาสามาทำงานการเมืองเพราะต้องการ ช่วยเหลือประเทศชาติ ช่วยเหลือคนไทยให้หลุดพ้นจากการเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนผูกขาดและปลดแอกจากทหารเผด็จการอำมาตย์(ทหารที่ไม่ใช่เผด็จการก็ไม่ต้องร้อนตัวนะ)ผมเสนอและสนับสนุนพรรค “อนาคตใหม่ “ ด้วยเหตุนี้

ข้อที่ 2. ที่ต้องเสียค่าเป็นสมาชิกพรรค 100บาทนั้นเพราะกฎหมายเลือกตั้งของรธน. 2560 บัญญัติมาอย่างนั้นและก็ไม่ได้เก็บกับพรรคอนาคตใหม่ใหม่พรรคเดียวจะเก็บจากสมาชิกของทุกพรรคหากพรรคไหนไม่เก็บหรือมีใบเสร็จจากสมาชิกไว้เป็นหลักฐานหรือได้ใบเสร็จมาโดยไม่ได้จ่ายเงินค่าบำรุงสมาชิกแสดงว่าพรรคการเมืองนั้นมีกลยุทธ์สุดยอดในการปิดหูปิดตาเลี่ยงกฎหมายเลือกตั้งหากถูกจับได้อาจจะมีโทษถึงยุบพรรค...เอาเป็นว่ามันเป็นกฎหมายของรธน. 2560 ที่ต้องปฎิบัติตาม

ข้อที่ 3. หากสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วจะได้อะไร..พรรคอื่นผมไม่รู้แต่พรรคอนาคตใหม่นั้นได้มอบ “สิทธิ” ในการเป็นเจ้าของพรรคให้กับสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์และเสียงเท่ากันหมดการจะจัดกิจกรรมแต่ละอย่างเช่นการเลือกสรรหากรรรมการพรรคผู้บริหารหรือผู้จัดการดูแลสาขาพรรคหรือแม้แต่สส.จะได้มาหรือปลดออกก็ด้วยสมาชิกในเขตนั้นๆโหวตลงคะแนนให้...หัวหน้าพรรคไม่มีสิทธิ์ที่จะชี้นิ้วให้ใครไปลงตำแหน่งใดๆของพรรค...อย่างพรรคการเมืองอื่นๆที่เคยปฎิบัติกันมา..

ถึงตรงนี้ก็อยากจะขอเสริมคือ....

3.1 เมื่อก่อน..หลังเลือกตั้งแล้วผู้แทนก็หายหน้าไปถอนทุนหาเสียงคืนที่ไหนก็ไม่รู้..ก็รู้ๆกันอยู่ไม่ใช่เหรอแต่พรรค “อนาคตใหม่ “ ไม่เป็นอย่างนั้น..หากมีสส. ที่ได้รับเลือกเขาก็จะไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรเป็นปากเป็นเสียงแทนเราไม่ว่าจะได้เป็นฝ่านรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน สภาปิดก็จะลงพื้นที่ไต่ถามความทุกข์สุขของชาวบ้าน

3.2 พรรค “ อนาคตใหม่ “ มีนโยบายที่ไม่ใช่ว่าเลือกตั้งแล้วจบพรรคมีนโยบายจัดตั้ง “มูลนิธิ “ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม วัฒนธรรม และด้านการศึกษาเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นและรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ

3.3 ข้อนี้สำคัญมากที่พรรคมีนโยบายส่งเสริม “วิสาหกิจเพื่อสังคม “ สร้างเครือข่ายกับสมาชิกและผู้สนับสนุนพรรคเพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าโอท็อปเป็นต้น..

แค่นโยบาย 3 ข้อนี่ผมว่าสมาชิกพรรค “ อนาคตใหม่ “ To be  ก็จะได้เกินร้อยละครับเพียงแต่ขอให้มีเวลาและโอกาสออกไปพูดคุยกับชาวบ้านในท้องถิ่นให้เขารับรู้และเข้าใจครับ....

ป.ล. ใครอยากจะทำตามที่ผมแนะมาก็ขอเชิญเลยไม่สงวนลิขสิทธิ์...55555...

A sale’s person, if he or she knew his or her products inside out then it would be easy to make a sale.
 
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#2
อนาคตโรงเรียนไทย ต้องเท่าเทียมและเท่าทันโลก 

ระหว่างการเยือนยุโรปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงเรียนฮอลแลนด์พาร์ค โรงเรียนรัฐที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีคุณภาพดีที่สุด 1 ใน 5 ของอังกฤษ เด็กเรียนฟรี และมีอาหารกลางวันฟรีสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยด้วย


ที่นี่ยึดหลักรับนักเรียนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เอาเด็กที่สอบได้คะแนนดีที่สุด 25% แรก และแย่ที่สุด 25% สุดท้าย ที่เหลือเลือกจากเด็กที่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนมากที่สุด ทำให้ได้เด็กนักเรียนที่หลากหลายทั้งชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา เพราะทางโรงเรียนเชื่อว่าหัวใจสำคัญของการเรียน คือเด็กต้องได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมาจากสถานะทางสังคมแบบไหน


อนาคตใหม่ คืออนาคตที่การศึกษาที่ดีและฟรีเกิดขึ้นจริง สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม เป็นไทยที่เท่าเทียมกัน และเท่าทันโลก


ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 
[/url]
[ltr] [/ltr]

[url=https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A22%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA8-ZGV-odo3QkGhcq_QI00W64ykATLJuMqY7sghTWUpyUpxoIyMyus7FVraVchd5KuM3ByNMCCQ3JqTKBYtjvtc0v8dHqnavgV09oE9mU6BQlRy6cbCMCFPeNk0kJQGuXrOoEaTPc4dNM2oMbJa1f1L71-KNp-cbZ2J6ItY9CNsRP0OOmkFw&__tn__=%2ANK-R]


[/url]
[ltr][Image: 43879238_500533873683625_534266284917915...e=5C622626][/ltr]

[url=https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A22%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA8-ZGV-odo3QkGhcq_QI00W64ykATLJuMqY7sghTWUpyUpxoIyMyus7FVraVchd5KuM3ByNMCCQ3JqTKBYtjvtc0v8dHqnavgV09oE9mU6BQlRy6cbCMCFPeNk0kJQGuXrOoEaTPc4dNM2oMbJa1f1L71-KNp-cbZ2J6ItY9CNsRP0OOmkFw&__tn__=%2ANK-R]


[/url]
[ltr][Image: 43879160_500533943683618_373359641307486...e=5C51F7BB][/ltr]

[url=https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A22%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA8-ZGV-odo3QkGhcq_QI00W64ykATLJuMqY7sghTWUpyUpxoIyMyus7FVraVchd5KuM3ByNMCCQ3JqTKBYtjvtc0v8dHqnavgV09oE9mU6BQlRy6cbCMCFPeNk0kJQGuXrOoEaTPc4dNM2oMbJa1f1L71-KNp-cbZ2J6ItY9CNsRP0OOmkFw&__tn__=%2ANK-R]


[/url]
[ltr][Image: 43879907_500534047016941_810083763202555...e=5C49D752][/ltr]

[url=https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A22%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA8-ZGV-odo3QkGhcq_QI00W64ykATLJuMqY7sghTWUpyUpxoIyMyus7FVraVchd5KuM3ByNMCCQ3JqTKBYtjvtc0v8dHqnavgV09oE9mU6BQlRy6cbCMCFPeNk0kJQGuXrOoEaTPc4dNM2oMbJa1f1L71-KNp-cbZ2J6ItY9CNsRP0OOmkFw&__tn__=%2ANK-R]


[/url]
[ltr][Image: 43773382_500534323683580_330543298735243...e=5C5275B7][/ltr]

[url=https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A22%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARA8-ZGV-odo3QkGhcq_QI00W64ykATLJuMqY7sghTWUpyUpxoIyMyus7FVraVchd5KuM3ByNMCCQ3JqTKBYtjvtc0v8dHqnavgV09oE9mU6BQlRy6cbCMCFPeNk0kJQGuXrOoEaTPc4dNM2oMbJa1f1L71-KNp-cbZ2J6ItY9CNsRP0OOmkFw&__tn__=%2ANK-R]
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org