• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
กกต.เชียงใหม่แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ หดจำนวนส.ส.เหลือ 9 คน

#1
กกต.เชียงใหม่แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ หดจำนวนส.ส.เหลือ 9 คน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนถึง 13 ต.ค.นี้
 
กกต.เชียงใหม่แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ หดจำนวนส.ส.เหลือ 9 คน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนระหว่างวันที่ 4-13 ตุลาคมนี้

วันที่ 3 ต.ค. 61 เวลา 08.30 น. นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งหนังสือถึงนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความร่วมมือในการประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ โดยชี้แจงว่า ตามที่ กกต. ได้มีประกาศเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด

[Image: 43003408_1878674155559082_6494974696063238144_n.jpg]

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนเขตเลือกตั้ง 9 เขตเลือกตั้ง และระเบียบ กกต. ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งฯ กำหนดให้ ผอ.กกต.ทุกจังหวัดแบ่งรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลา 10 วันนับแต่วันปิดประกาศ และได้กำหนดให้ปิดประกาศ ณ สำนักงานกกต.จังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล และที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ในส่วนของสำนักงานกกต.เชียงใหม่ ได้ทำการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วเป็นจำนวน 3 แบบ พร้อมกับส่งให้ทั้งแบบดังกล่าวให้อำเภอทุกอำเภอติดประกาศ โดยกำหนดให้ทุกอำเภอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น เป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 4-13 ตุลาคม 2561โดย รูปแบบที่ 1 มีการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 9 เขต ดังนี้ เขต 1 อ.เมืองเชียงใหม่ 

เขต 2 อ.สารภี และ อ.หางดง 

เขต 3 อ.สันกำแพง ดอยสะเก็ด และ อ.แม่ออน 

เขต 4 อ.สันทราย พร้าว และ อ.แม่แตง(เฉพาะ ต.แม่หอพระ 

เขต 5 อ.ฝาง และ อ.แม่อาย 

เขต 6 อ.ไชยปรากร อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง 

เขต 7 อ.แม่ริม อ.สะเมิง อ.กัลยาณิวัฒนา อ.แม่แตง(ยกเว้น ต.แม่หอพระ) 

เขต 8 อ.สันป่าตอง จอมทอง แม่วาง และ อ.ดอยหล่อ 

เขต 9 อ.ฮอด แม่แจ่ม ดอยเต่า และ อ.อมก๋อยรูปแบบที่ 2 ทั้ง 9 เขตเลือกตั้งมีดังนี้.. เขต 1 อ.เมืองเชียงใหม่(ยกเว้น ต.ท่าศาลา หนองหอย และ ต.หนองป่าครั่ง) 

เขต 2 อ.หางดง สารภี อ.เมืองเชียงใหม่(เฉพาะ ต.ท่าศาลา ต.หนองหอย และ ต.หนองป่าครั่ง) 

เขต 3 อ.สันกำแพง ดอยสะเก็ด และ อ.แม่ออน 

เขต 4 อ.สันทราย พร้าว และ อ.แม่แตง (เฉพาะ ต.แม่หอพระ) 

เขต 5 อ.ฝาง และ อ.แม่อาย 

เขต 6 อ.ไชยปราการ เชียงดาว และ อ.เวียงแหง 

เขต 7 อ.แม่ริม สะเมิง กัลยาณิวัฒนา และ อ.แม่แตง (ยกเว้น ต.แม่หอพระ) 

เขต 8 อ.สันป่าตอง จอมทอง แม่วาง และ อ.ดอยหล่อ 

เขต 9 อ.ฮอด แม่แจ่ม ดอยเต่า และ อ.อมก๋อยรูปแบบที่ 3 ทั้ง 9 เขตประกอบด้วย.. เขต 1 อ.เมืองเชียงใหม่ 

เขต 2 อ.หางดง และ อ.สารภี 

เขต 3 อ.สันกำแพง และ อ.สันทราย 

เขต 4 อ.ดอยสะเก็ด พร้าว และ อ.แม่ออน 

เขต 5 อ.ฝาง และ อ.แม่อาย 

เขต 6 อ.ไชยปราการ เชียงดาว และ อ.เวียงแหง 

เขต 7 อ.แม่ริม แม่แตง สะเมิง และ อ.กัลยาณิวัฒนา 

เขต 8 อ.สันป่าตอง จอมทอง แม่วาง และ อ.ดอยหล่อ 

เขต 9 อ.ฮอด แม่แจ่ม ดอยเต่า และ อ.อมก๋อย


สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนจำนวน 1,746,840 คน โดยส.ส.1 คน จะเป็นตัวแทนของประชาชน 194,093 คน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในครั้งนี้ ก่อนที่กกต.เชียงใหม่จะปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นี้.

http://www.northpublicnews.com/%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7/
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#2
[Image: S__4776023.jpg]
 [Image: S__4776024.jpg]
[Image: S__4776025.jpg]
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#3
[Image: S__3743776.jpg]
[Image: S__3743779.jpg]

โดย รูปแบบที่ 1 มีการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 9 เขต ดังนี้ 

เขต 1 อ.เมืองเชียงใหม่ 

เขต 2 อ.สารภี และ อ.หางดง 

เขต 3 อ.สันกำแพง ดอยสะเก็ด และ อ.แม่ออน 

เขต 4 อ.สันทราย พร้าว และ อ.แม่แตง(เฉพาะ ต.แม่หอพระ 

เขต 5 อ.ฝาง และ อ.แม่อาย 

เขต 6 อ.ไชยปรากร อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง 

เขต 7 อ.แม่ริม อ.สะเมิง อ.กัลยาณิวัฒนา อ.แม่แตง(ยกเว้น ต.แม่หอพระ) 

เขต 8 อ.สันป่าตอง จอมทอง แม่วาง และ อ.ดอยหล่อ 

เขต 9 อ.ฮอด แม่แจ่ม ดอยเต่า และ อ.อมก๋อย
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#4
[Image: S__3743777.jpg]

[Image: S__3743780.jpg]

รูปแบบที่ 2 ทั้ง 9 เขตเลือกตั้งมีดังนี้...

เขต 1 อ.เมืองเชียงใหม่(ยกเว้น ต.ท่าศาลา หนองหอย และ ต.หนองป่าครั่ง) 

เขต 2 อ.หางดง สารภี อ.เมืองเชียงใหม่(เฉพาะ ต.ท่าศาลา ต.หนองหอย และ ต.หนองป่าครั่ง) 

เขต 3 อ.สันกำแพง ดอยสะเก็ด และ อ.แม่ออน 

เขต 4 อ.สันทราย พร้าว และ อ.แม่แตง (เฉพาะ ต.แม่หอพระ) 

เขต 5 อ.ฝาง และ อ.แม่อาย 

เขต 6 อ.ไชยปราการ เชียงดาว และ อ.เวียงแหง 

เขต 7 อ.แม่ริม สะเมิง กัลยาณิวัฒนา และ อ.แม่แตง (ยกเว้น ต.แม่หอพระ) 

เขต 8 อ.สันป่าตอง จอมทอง แม่วาง และ อ.ดอยหล่อ 

เขต 9 อ.ฮอด แม่แจ่ม ดอยเต่า และ อ.อมก๋อย
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#5
[Image: S__3743778.jpg]

[Image: S__3743781.jpg]

รูปแบบที่ 3 ทั้ง 9 เขตประกอบด้วย...

เขต 1 อ.เมืองเชียงใหม่ 

เขต 2 อ.หางดง และ อ.สารภี 

เขต 3 อ.สันกำแพง และ อ.สันทราย 

เขต 4 อ.ดอยสะเก็ด พร้าว และ อ.แม่ออน 

เขต 5 อ.ฝาง และ อ.แม่อาย 

เขต 6 อ.ไชยปราการ เชียงดาว และ อ.เวียงแหง 

เขต 7 อ.แม่ริม แม่แตง สะเมิง และ อ.กัลยาณิวัฒนา 

เขต 8 อ.สันป่าตอง จอมทอง แม่วาง และ อ.ดอยหล่อ 

เขต 9 อ.ฮอด แม่แจ่ม ดอยเต่า และ อ.อมก๋อย

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนจำนวน 1,746,840 คน โดยส.ส.1 คน จะเป็นตัวแทนของประชาชน 194,093 คน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในครั้งนี้ ก่อนที่กกต.เชียงใหม่จะปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นี้.
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org