• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ในที่สุดการต่อต้าน “หมู่บ้านผู้พิพากษา ป่าแหว่ง “ ก็มาถึงจุดที่ “ Free for all “ ..

#1
ในที่สุดการต่อต้าน “หมู่บ้านผู้พิพากษา ป่าแหว่ง “ ก็มาถึงจุดที่ “ Free for all “ สำหรับกลุ่มต่างๆที่จะออกมาต่อต้าน


ก็นับว่าเป็นการดีอย่างยิ่ง จะได้ไม่มีเรื่องที่จะออกมาโต้แย้งกันเพราะมันจะเป็นภาพพจน์ที่ไม่ดีกับสังคม...

ใครอยากจะเดินทางไหนแนวไหนก็เชิญไม่ต้องไปผูกขาดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเครือข่ายใดๆ...แต่มี “ธงเดียว” กันคือ “ ป่าแหว่ง” จะต้องรื้อต้องเตสถานเดียวในกรอบเวลาที่จัดเจน...

[Image: BZFgwzu.jpg]


จุดประสงค์ของกลุ่ม “ ฅนล้านนาตึงบะเอาป่าแหว่ง “ มีดังนี้ :

1. ให้รื้อสิ่งก่อสร้างทุกอย่างในบริเวณป่าแหว่งให้กลับสู่สภาพป่าดังเดิมเหมือนเมื่อก่อนมีการก่อสร้างในปี 2557

2. เราจะยืนหยัดต่อสู้ตามจุดประสงค์ในข้อ 1 ให้บรรลุผลสำเร็จในแนวสันติ จะไม่มีการเจรจาใดๆกับภาครัฐ จะรณรงค์ต่อต้านจากเบาไปหาหนักจนกว่าจะเห็นคำสั่งให้ปฎิบัติ ตามข้อ1 แบบไม่เห็นคำสั่งเราจะไม่เลิกรา

3. เราจะเป็นพันธมิตรกับทุกกลุ่มที่ออกมาต่อต้านโดยไม่จำกัดสิทธิฯของเขาและพร้อมที่จะเข้าช่วยเมื่อได้รับการร้องขอมาหากจะจัดกิจกรรมใดๆที่กลุ่มเราเห็นด้วย

ดร. ทนง ทองภูเบศร์ ผู้สร้างและก่อตั้ง

เพจ #ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ https://goo.gl/Z699YH

และแคมเปญตามเว็ปไซ้ด์นี้ https://goo.gl/mZCzP7[url=https://bit.ly/2uQtFC2][/url]  

เราก็ขอชื่นชมในวิริยะอุตสาหะของท่านและมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะปกป้องผืนป่าดอยสุเทพอันสมบูรณ์ที่มีคนกลุ่มหนึ่งได้ทำให้มันกลายเป็น “ป่าแหว่ง “ เสมือนหนึ่งเป็นรอยแผลของผืนป่าฯและรอยแผลในหัวใจของฅนล้านนาฯ

เราขอสนับสนุนท่าน...

ขณะนี้แคมเปญของท่านมีผู้สนับสนุน 61,654 คนแล้ว ขอให้ได้ถึง75,000 คนก็จะเพียงพอในการดำเนินการขั้นต่อไป...  

ป.ล. ขอฝากบทความของดร.ทนง ทองถูเบศร์ต่อท้ายมาให้อ่านกัน

ขอขอบคุณ

กลุ่ม “ ฅนล้านนาตึงบะเอาป่าแหว่ง ”
#หมู่บ้านป่าแหว่งดอยสุเทพ ต้องรื้อ ต้องเต สถานเดียว

*** อัพเดทล่าสุดเกี่ยวแคมเปญรณรงค์

" หมู่บ้านป่าแหว่ง กับ การไม่ยอมรับอำนาจแห่งรัฐ "

ดร.ทนง ทองภูเบศร์
 
24 ก.ค. 2018 — อะไรไม่เคยเกิด ก็เกิดแล้ว… 

อะไรที่ไม่เคยเห็น ก็เห็นแล้ว

อะไรที่ขัดคำสั่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันโอชา ก็ขัดแล้ว
สำหรับหมู่บ้านป่าแหว่ง เป็นโครงการบ้านพักตุลาการของรัฐแห่งแรกที่ไม่ปฎิบัติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี หนำซ้ำก่อนก่อสร้างก็ไม่ปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องทำประชาพิจารณ์ต่อประชาชนในพื้นที่ก่อนเริ่มสร้างโครงการ

ถ้าท่านเป็นผู้ฉลาด ถ้าท่านเป็นผู้เจริญ ที่แท้จริง (ไม่อิงนิยายดรามา) ท่านย่อมจำคำพูดของตนเองที่ได้ซิ ว่าเคยมีมติผ่านคณะกรรมการบริหารแล้วว่า "น้อมรับการตัดสินใจของรัฐบาลในเรื่องบ้านพักตุลาการทุกประการ"

แต่นี้อะไร ??? สัญญาก่อสร้างหมดอายุสัญญาก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว แต่ท่านกลับต่อสัญญาก่อสร้าง โดยไม่สนว่า นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งห้ามใครเข้าพักอาศัยบนหมู่บ้านป่าแหว่งแม้แต่คนเดียว
แต่หลังจากนั้นท่านกลับทำหูทวนลม ท่านไม่สนใจคำสั่งนายกรัฐมนตรี ท่านลืมคำพูดตัวเอง ท่านกลับต่อสัญญาการก่อสร้างเพื่อให้แล้วเสร็จตามความปรารถนาเพื่อขอให้ได้เข้าอยู่อาศัยด้วยใจแห่งกิเลสตัวใหญ่ของท่าน


แล้วอย่างนี้จะให้ประชาชนคิดอย่างไร ??? หากไม่ใช่เป็นการไม่ยอมรับอำนาจแห่งรัฐ แล้วจะให้เรียกว่าอะไร ???


อย่าลืมว่าท่านเป็นผู้เสนอเองให้รัฐบาลเป็นผู้จัดการหมู่บ้านป่าแหว่งแทนท่าน รัฐบาลรับลูกและได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ 1 ชุด คณะกรรมการระดับจังหวัด 1 ชุด และคณะอนุกรรมระดับจังหวัด 1 ชุด เพื่อให้เข้ามาดำเนินการหาวิธีการรื้อหมู่บ้านป่าแหว่งเพื่อให้มีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์เหมือนเดิมก่อนที่ท่านจะเข้ามาทำลายป่าต้นน้ำของชาติก่อนเริ่มโครงการ


ซึ่งป่าต้นน้ำดังกล่าวบนดอยสุเทพ ถือเป็นปอดให้ชาวเชียงใหม่ไว้ใช้หายใจ และถือเป็นแหล่งน้ำบริสุทธิ์สำหรับการอุปโภคบริโภคของชาวเชียงใหม่มาหลายชั่วอายุคน

ท่านไม่คำนึงถึง ท่านต้องการแค่ได้มีบ้านพักหรูๆ บนวิวสวยๆ เพื่ออยู่อาศัย และอยู่แบบฟรีๆ ไม่ต้องจ่ายเงินเอง เพียงเท่านี้ ซึ่งถือว่าสิ่งเหล่านี้นั้น ถ้าเป็นบัณฑิตที่เจริญแล้ว จะไม่พึงประสงค์ เพราะถือเป็นการเบียดบังเงินหลวงโดยใช่เหตุ และที่สำคัญบัณฑิตผู้เจริญจะไม่ทำลายป่าไม้ และจะไม่เหยียบย่ำวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา


แต่ตรงกันข้าม ท่านกลับกระทำมันเพื่อสนองกิเลสของตนเอง แล้วอย่างนี้ประชาชนจะหวังพึ่งใคร ??? ใครเป็นผู้ที่ประชาชนจะหวังพึ่งได้ ???


ทุกสิ่งทุกอย่างแห่งการก่อเกิดหมู่บ้านป่าแหว่งมีข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ทั้งในแง่กฎหมาย สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และวัฒนธรรม

แต่ท่านกลับไม่นำพา ท่านไม่เชื่อฟังรัฐบาลตามที่ท่านเสนอเองว่าจะน้อมรับทุกการตัดสินใจของรัฐบาล ท่านดื้อดึง ท่านกำลังไม่ยอมรับอำนาจแห่งรัฐของรัฐบาล

คนผิดพลาดที่ลงมือแก้ไขก็คือคนที่สามารถติเตียนตนเองได้ นับว่าเป็นผู้เจริญ แต่คนที่ผิดพลาดแล้วไม่แม้แต่จะคิดแก้ไข เราจะเรียกอะไรดี ??? มีคำอะไรที่เราควรนำมาใช้เรียก ??? ใครทราบช่วยบอกหน่อย !!!! .. DMT ^^ #หมู่บ้านป่าแหว่ง #ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
 
 
 
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org