• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เรื่องหมู่บ้านผู้พิพากษา ป่าแหว่ง..วันนี้ผมมี 2 คำถาม หากใครรู้กรุณาด้วยนะครับ..

#1
เรื่องหมู่บ้านผู้พิพากษา ป่าแหว่ง...วันนี้ผมมี 2 คำถาม..หากใครรู้กรุณาช่วยตอบด้วยนะครับ...
 
1.  คือผมสงสัยว่า...ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 123/2561  เรื่อง

แต่งตั้งกรรมการแก้ไขปัญหากรณีการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล

อุทธรณ์ ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการนั้น..ตรงท้ายหน้า

 2 จะมีระบุไว้ว่า “ สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ให้เป็นไปตามพ

ระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการพ.ศ. 2547 และที่แก้ไชเพิ่ม

เติม โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆจากสำนักงานปลัดสำนักนายก

รัฐมนตรี(งบเงินอุกหนุนทั่วไป โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการ

กำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายก

รัฐมนตรี)โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นผู้ลงนามในคำสั่ง 

ณ วันที่ 24 พ.ค. 2561

[Image: tWxWmoD.jpg]
 
เมื่อผมสงสัย...ก็อยากจะทราบว่าคุณะกรรมการชุดต่างๆที่นายกฯ แต่งตั้งมานั้นได้รับเบื้ยประชุมตามตำแหน่งจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จหรือในการประฃุมแต่ละครั้งได้มากน้อยเพียงใด...คือมันเป็นเงินจากภาษีของประชาชนนะครับ..รัฐบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องชี้แจงได้..
 
หรือหากใครรู้ก็ขอความกรุณาบอกกล่าวกันด้วย..
 
2.    ทำไม ดร.ทนง ทองภูเบศร์ ไม่มีชื่ออยู่ในแกนนำเครือข่ายฯ 6 คนที่รัฐตั้งเป็นกรรมการฟื้นฟูฯ..

ทั้งๆที่ดร. ทะนงก็เป็น 1 ในเครือข่ายฯ ที่จัดตั้งมาแต่แรกเริ่มโดยการเป็นผู้สร้างแคมเปญ “ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ “ เป็นคนแรกและต่อต้านไม่ถอยจนถึงทุกวันนี้

ตามที่ผมเคยเอามาตั้งเป็นคำถามตามกระทู้นี้

http://nanasara.org/forum/showthread.php?tid=9589
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#2
ในฐานะที่ติดตามเรื่องป่าแหว่งมาตลอด 1. เบี้ยเลี้ยงเบี้ยประชุม เบิกได้เฉพาะกรรมการชุดใหญ่ ที่ท่านสุวพันธุ์เป็นประธานเท่านั้น ชุดที่ ผวจ.แต่งตั้งไม่มีให้เบิกใดๆทั้งสิ้น 2. ที่ ดร.ทนง ไม่ได้รับตำแหน่งแกนนำ เพราะเจ้าตัวอยู่ กทม. ไม่สามารถเข้ามาประชุมกับเครือข่ายต่างๆ หรือประชุมกับกรรมการร่วมได้ทุกครั้ง จึงได้รับให้เป็นคนประสานที่ กทม. กรณีหากนักข่าวต้องการสัมภาษณ์ 3.ท่าน ดร.ชอบเพี้ยนบ่อยมาก ไล่แอดมินเพ็จออกหมด เหลือแกคนเดียว และชอบโพสสวนกระแสบ่อยๆ จนแกนนำเขาต้องประกาศให้เพ็จ "เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ " เป็นเพ็จหลัก เพราะกลัวแกเพี้ยนอีก เป็นคนอ่านละเอียด เก็บทุกเม้ด...ไม่ได้เป้นฝ่ายใด แต่เป็นฝ่ายไม่เอาป่าแหว่ง
ค้นหา
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org