• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ย้าย 11 ผู้ว่าฯ “ณรงค์ศักดิ์” พ้นเก้าอี้เชียงรายไปพะเยา มีผล 29 มิ.ย.

#1
ย้าย 11 ผู้ว่าฯ “ณรงค์ศักดิ์” พ้นเก้าอี้เชียงรายไปพะเยา มีผล 29 มิ.ย.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ย้าย 11 ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ “ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร” ผู้ว่าฯ เชียงราย นั่งพ่อเมืองพะเยา โดยโยกสลับตำแหน่งกับผู้ว่าฯ คนเก่า มีผลตั้งแต่ 29 มิ.ย.

[Image: 561000006917001.JPEG]
[b]นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร(แฟ้มภาพ)[/b]

[b]วันนี้ (4 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตําแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 11 ราย ดังนี้
[/b]1. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พ้นจากตําแหน่งรองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.เชียงใหม่ 2. นายปวิณ ชํานิประศาสน์ พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.เชียงใหม่ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 3. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.เชียงราย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.พะเยา 4. นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.พะเยา และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.เชียงราย 5. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.บึงกาฬ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 6. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.ชุมพร 7. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.บึงกาฬ 8. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.ปราจีนบุรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.อํานาจเจริญ 9. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.เพชรบูรณ์ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.ปราจีนบุรี


[b]10. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.แม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.เพชรบูรณ์  [/b]

[b]11. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตําแหน่ง ผวจ.อํานาจเจริญ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผวจ.แม่ฮ่องสอน [/b]

[b]ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  29 มิ.ย. 61 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.ค. 61 [/b]

[b]ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี[/b]

[b]https://mgronline.com/politics/detail/9610000066373[/b]
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org