• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เสียงจากประชาชนเจ้าของประเทศคือเสียงจากสวรรค์ หาใช่เสียงและอำนาจจากผู้ปกครองคนใดไม่

#1
เสียงจากประชาชนเจ้าของประเทศคือเสียงจากสวรรค์ หาใช่เสียงและอำนาจจากผู้ปกครองคนใดไม่..

ยิ่งโลกได้พัฒนามาถึงยุค “โลกาภิวัตน์ “ แล้วยังคิดที่จะย้อนยุคไปเป็นทาส เป็นขี้ข้า..ฝ่ายปกครองอย่างนั้นหรือ...

มันถึงเวลาแระ..ที่จะต้องออกไปส่งเสียง..ไปไล่..เผด็จการให้โลกได้รับรู้ถึงความต้องการของเรา....


[Image: 27164888_1545125588874048_89513622835490...e=5B22F9F0]


ข่าวว่าวันที่ 10 ก.พ. นี้..ไอ้ “ตือฮวน “ มันจะจัดทัพออกมารับมือม๊อบเอง..มันเป็นรัฐฐาธิปัตย์ มันทำได้..มันว่าอย่างนั้น...

งานนี้...ถ้าสามารถกระจายเสียงเรียกร้อง..เสียงไล่..ออกไปสู่ท้องถิ่นได้...รับรองว่ามันหนาวแน่...

ไม่ต้องถืออาวุธอะไรไปไล่มัน....มือเปล่าปากเปล่านี่แหละ....ออกไปกันเยอะๆมันก็จะกลัวจนหัวหดแล้ว...

เรื่องที่มันจะออกมาไล่ยิงฆ่าหมูเหมือนปี 2553 นั้น...ลืมได้เลย...ไม่มีทางที่มันจะกล้าทำเช่นนั้นอีก...

ตอนนี้ที่มันพอทำได้คือให้ประชาชนกลัว..โดยการแจ้งจับแกนนำกลุ่มต่างๆเพื่อสกัดกั้นไม่ให้จุดติดขึ้นมาได้...ข่าวแรกที่จับ 7 คน..ตอนนี้เพิ่มอีก 60กว่าคนแล้ว..แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเอาไปกักขังไว้ที่ใดบ้าง...

รู้กัน...วันที่ 10 ก.พ. นี้...ทิศทางการเมืองไทยจะไปในทิศทางไหน...ว่าคนไทยอยากเป็นไทหรือทาส...

'ศูนย์ทนายสิทธิฯ' ร้องรัฐยุติดำเนินคดี ไม่ว่ากลุ่มต้าน-หนุนประวิตร

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ร้อง จนท.รัฐ ยุติการดำเนินคดีต่อผู้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบตามที่รัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศรับรอง เคารพการใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชน ชี้จำเป็นและต้องสามารถกระทำได้บนวิถีทางแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

[Image: 40068113542_a52da8f07e_b.jpg]

5 ก.พ.2561 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดี ต่อผู้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ โดยระบุถึงกรณี เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา มีกลุ่มประชาชนออกมาชุมนุมถือป้ายให้กำลังใจและสนับสนุน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหม ซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน. พระราชวังได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ชุมนุม ต่อมาวันที่ 5 ก.พ.2561 อดุลย์ ธรรมจิตต์ หนึ่งในผู้ชุมนุมได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.พระราชวัง เพื่อรับข้อกล่าวหาว่าเข้าร่วมการชุมนุมเกิน 5 คน โดยไม่รับอนุญาตตามคำสั่ง หัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 และชุมนุมในเขตรัศมีไม่เกิน 150 เมตร จากเขตพระราชฐาน ตามมาตรา 7 ประกอบกับมาตรา 27 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่า บนพื้นฐานของการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ รัฐไทย ในฐานะภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง(ICCPR) ต้องผูกพันต่อการใช้อำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการไปในทางเคารพ รับรอง ปกป้อง และคุ้มครองซึ่งเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบทที่ 21 ของกติกาดังกล่าว และที่ได้รองรับไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 44

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน จึงมีความเห็นต่อการดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลซึ่งใช้เสรีภาพชุมนุมตามที่ปรากฏรายละเอียดในข้างต้น ดังนี้ 1. ในปัจจุบันพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 เป็นกฎหมายหลักซึ่งบัญญัติลักษณะการใช้เสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะ และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้สิทธิดังกล่าว โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเห็นว่า กฎหมายชุมนุมสาธารณะนั้นจำกัดการใช้สิทธิในการชุมนุมของประชาชนเกินความจำเป็นและไม่ได้สัดส่วนจนกระทบต่อสาระสำคัญแห่งการใช้สิทธินั้น ซึ่งรวมถึงมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย

2. การดำเนินคดีด้วยข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12. และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ที่เกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปอย่างกรณีข้างต้นตลอดจนการชุมนุมของเครือข่ายประชาชน People Go และกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง (MBK 39) เป็นผลจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเห็นว่า เป็นการชุมนุมที่มีลักษณะมั่วสุมหรือเป็นการชุมนุมทางการเมือง ทำให้ขอบเขตของการชุมนุมสาธารณะ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้เสรีภาพชุมนุมที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศ กลายเป็นเสรีภาพที่ขึ้นอยู่กับอำเภอใจของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายว่าจะใช้ดุลพินิจตีความการชุมนุมดังกล่าวเป็นการชุมนุมทางการเมืองหรือไม่ หรือเป็นการชุมนุมสาธารณะที่ต้องแจ้งการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

3.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ได้มีข้อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานตามวาระฉบับที่สองของประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมาว่า ไทยควรจะประกันและคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และหลีกเลี่ยงการจำกัดใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การเลี่ยงพันธกรณีของข้อ 4 ของ ICCPRโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรงดเว้นจากการควบคุมตัวบุคคลที่ใช้สิทธิของตนโดยไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงแห่งชาติหรือความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ระบุด้วยว่า ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ยุติการดำเนินคดีต่อผู้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบตามที่รัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศรับรองทุกกรณี และเรียกร้องให้รัฐไทยเคารพการใช้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของประชาชน ตลอดจนยอมรับว่าสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่จำเป็นและต้องสามารถกระทำได้บนวิถีทางแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

https://prachatai.com/journal/2018/02/75289
ค้นหา
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#2
[Image: 27460030_187096665222594_430411692626123...e=5B2095A8]
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org