• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ศาลฎีกานักการเมืองสั่งจำคุก 'ธาริต' คดีปกปิดบัญชีทรัพย์สิน ต่อ ป.ป.ช.

#1
ศาลฎีกานักการเมืองพิพากษา 'ธาริต' แจ้งเท็จและปกปิดบัญชีทรัพย์สิน จำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บ. เจ้าตัวสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือ จำคุก 3 เดือน ปรับ 5,000 บ. โทษจำคุก รอลงอาญา 2 ปี  ห้ามดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5 ปี  

[Image: 8569168937_bf6a68048c_b.jpg]

19 ม.ค. 2561 สำนักข่าวไทย รายงานว่า วันนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีมติเป็นเอกฉันท์ พิพากษาว่า ธาริต เพ็งดิษฐ์ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมเอกสารประกอบ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ต่อคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  กรณีทุก 3 ปีที่อยู่ในตำแหน่งอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ประกอบด้วยบัญชีเงินฝากธนาคาร 4  บัญชี  เงินลงทุนในหุ้น บริษัท 2 แห่ง  สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 2  แปลง ของ ธาริตและ วรรษมล เพ็งดิษฐ์ คู่สมรส และเงินฝากธนาคารอีก 2 บัญชี ที่อยู่ในความครอบครองของ ปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ หลานของวรรษมล   

ศาลมีคำพิพากษาห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2560 อันเป็นวันที่พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 44 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 119 ให้จำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท แต่ธาริตให้การรับสารภาพ  เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน ปรับ 5,000 บาท   แต่ไม่ปรากฏว่าธาริตเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน ให้รอการลงโทษจำคุก 2 ปี   หากไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 29, 30  


เรื่องที่เกี่ยวข้อง: 

ศาลฎีกาสั่งประทับรับฟ้องอภิสิทธิ์-สุเทพ ฟ้องธาริตและทีม ปมสรุปสำนวนคดีสลายแดง 53 โดยไม่สุจริต


ฟันยกสอง 'ธาริต' ร่ำรวยผิดปกติhttps://prachatai.com/journal/2018/01/75015
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org