• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เนติวิทย์ โดน 2 ข้อหา ใช้สถานที่โดยไม่รับอนุญาต และแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

#1
ตั้ง กก.สอบ เนติวิทย์ 2 ข้อหา ใช้สถานที่ราชการในการจัดประชุมโดยไม่รับอนุญาต และแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ด้านจุฬาฯ ยันไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุความไม่เรียบร้อยในการจัดพิธีถวายสัตย์ฯ ตั้ง กก.สอบจรรยาบรรณของอาจารย์ผู้ปรากฏเป็นข่าวแล้ว

[Image: 36310171592_421754331e_z.jpg]

10 ส.ค.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานสภานิสิตจุฬาฯ ได้โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก 'Netiwit Chotiphatphaisal' ซึ่งเป็นจดหมายเรื่องแจ้งสิทธิตามกฎหมายปกครอง จาก รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ รองอธิการบดี

[Image: 36213274301_523d46dccf_o.jpg]
ภาพเหตุการณ์

เนติวิทย์ ระบุว่า เพื่อนๆคนอื่นโดนข้อหาเดียว ส่วนตนโดนสองข้อกล่าวหา นั่นคือ 1. ใช้สถานที่ราชการในการจัดประชุมโดยไม่รับอนุญาต จากการที่ตนทำประชาพิจารณ์ (Public Hearing) รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้าสวนหลวงสแควร์ และ 2. แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยเจตนาเดินออกจากแถวขณะประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จดหมายดังกล่าวระบุถึงสิทธิในการคัดค้านกรรมการ โดยให้แจ้งการคัดค้านพร้อมเอกสารต่อคณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิต ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว

[Image: 36081496060_75563fba9e_b.jpg]

นอกจากนี้ วันเดียวกัน เว็บไซต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ความคืบหน้าการดำเนินการในกรณีความไม่เรียบร้อยจากพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ ว่า จุฬา ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ความไม่เรียบร้อยที่เกิดขึ้นในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯของนิสิตชั้นปีที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา
ล่าสุด ทางสภาคณาจารย์ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและประมวลข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณของอาจารย์ผู้ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อนิสิตในเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ทางสภาคณาจารย์มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ในการกำกับดูแลด้านจรรยาบรรณของคณาจารย์และดำเนินการใดๆเพื่อรักษาและผดุงเกียรติของคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์จุฬาฯ ระบุอีกว่า ขณะเดียวกัน คณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิตในฝ่ายกิจการนิสิตซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้นิสิตประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีของไทยตลอดจนสอบสวนและกำหนดบทลงโทษนิสิตที่ประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมกันเพื่อเริ่มการสืบสวนและประมวลข้อเท็จจริงในส่วนของกลุ่มนิสิตที่มีความเกี่ยวข้องจากเหตุการณ์เดียวกันแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งสองชุดมีการดำเนินงานที่เป็นอิสระ โปร่งใส และยึดโยงกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[Image: 72746]
ค้นหา
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2017 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org