• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
วันนี้เรามี “ท่านผู้นำ”ที่จะนำพลพรรคมาเป็น “อาชญากร ในกฎหมายระหว่างประเทศ”..หรือไม่.

#1
เชิญอ่านและพิจารณาจากบทความนี้นะครับ :

บทบัญญัติที่ ๓ หรือ Article 3 ของ ร่าง กฏเกณฑ์ ความรับผิดชอบของ รัฐ ต่อ การละเมิดของ รัฐ ในระดับนานาชาติ ปี ค.ศ. 2001 หรือ The Tentative Drafted Articles on the Responsibility of a State for internationally wrongful act, 2001 เป็น เรื่องสำคัญ และ ยิ่งใหญ่ ที่คนไทย ทั้งหลาย จะมองข้ามไป ไม่ได้ และ

ในวันนี้ ยิ่งมี บทบาทสูงขึ้น เรื่อยๆ ในสายตา นักกฎหมายระหว่างประเทศ ในระดับนานาชาติ (International Jurists) บทบาทของ บทบัญญัติที่ ๓ ของ ร่างสนธิสัญญาดังกล่าวอ้าง ข้างต้น จะให้ ผลต่อ ประเทศไทยอย่างไร? เชิญติดตาม จะวิเคราะห์ให้ฟัง !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

๑. ในสมัยที่จอมพล ป (แปลก) พิบูลสงคราม ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของ ประเทศไทยในยุคทมิฬ (การปกครอง และ การเมือง หลังยุคปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ผ่านมาหมาดๆ) ประโยคทอง ประโยคหนึ่ง ที่ผู้คนกล่าวขาน และ พูดกันจนขึ้นใจติดปาก ก็คือ ประโยคทองที่ว่า “เชื่อผู้นำ ชาติพ้นภัย” แต่

๒. ในวันนี้เรามี “ท่านผู้นำ” ท่านที่สองเกิดขึ้น และ จะวัดรอยเท้า “ท่านผู้นำ” คนแรกไหวหรือไม่? หรือ จะพาพลพรรค ที่เข้าร่วมด้วย ช่วยกันทั้งหมด กลายมาเป็น “อาชญากร ในกฎหมายระหว่างประเทศ” ที่มีสถานภาพ เป็น “Accomplis” หรือ “ผู้ร่วม ขบวนการ ในการกระทำความผิด ทางอาญา ในระหว่างประเทศ”

๓. ตามบบัญญัติของ (สนธิสัญญา) สำคัญ ๒ สนธิสัญญา คือ:

๓.๑ *Convention on the Transnational Organized Crimes, 2000* ประเทศไทย ไปประกาศเข้าร่วมภายใต้ สนธิสัญญาฉบับนี้ และให้สัตยาบัน ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ หรือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ลงนามในฐานะรัฐผู้ลงนามในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ หรือปีพ.ศ. ๒๕๔๓) สนธิสัญญาฉบับนี้ มีลักษณะแปลกกว่า สนธิสัญญาฉบับอื่นๆ กล่าวคือ

๓.๒ ประเทศ หรือ รัฐคู่ภาคี ที่ไปลงนาม และ/หรือ ให้สัตยาบัน ในสนธิสัญญากลาง หรือ Main Body มี หน้าที่ ต้อง ลงนามให้ ครบในอีก ๓ สนธิสัญญาที่ห้อยอยู่เป็น ชุด ในสนธิสัญญา กลาง หรือ Main Body นั่นคือ:

๓.๓ สนธิสัญญาที่ว่าด้วย การไม่ค้าหากำไรจากหญิง และเด็ก; สนธิสัญญาที่ว่าด้วยการไม่ค้าหากำไรกับ (แรงงาน) ผู้ที่อพยพข้ามชาติ และ การไม่ค้าหากำไร จากอาวุธปืน และ อาวุธสงคราม **(ที่หมายรวมเอา อาวุธสงครามเข้ามาด้วย) **

๓.๔ ประเทศไทย ลงนามเฉพาะสนธิสัญญาที่ไม่ค้าหากำไรจาก หญิง และเด็ก เท่านั้น นอกนั้น ไม่ยอมลงนาม ให้สัตยาบัน** ประเทศเรา จึงมีปัญหาวุ่นวายอยู่ในขณะนี้ ในเรื่องแรงงานข้ามชาติ เพราะเรา แก้ ปัญหาแบบ “คนมักง่าย” และ “ชุ่ยๆ”

๓.๕ ถ้าคุณประยุทธ อยากเป็น “ท่านผู้นำ” ที่พาชาติพ้นภัยจริงๆ อย่างที่เขา กล่าวขานในยุคของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็ต้อง ปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และไล่ออกข้าราชการระดับสูง ในกระทรวงแรงงานออกไปทั้งหมด เพราะแก้ปัญหาให้ชาติบ้านเมือง แบบคน “ที่มีปัญญา บ้องตื้น” เท่านั้น๓.๖ ตราบเท่าที่ “ท่านผู้นำ” ยังแก้ปัญหาของ พลพรรคของ พวกท่านไม่จบ และลงนามให้สัตยาบัน ตามสนธิสัญญา ที่กล่าวข้างต้น ไม่ครบทั้งสามสนธิสัญญา ก็อย่าหวังว่า “จะได้รับการลดหย่อน” และ ได้รับ “ความร่วมมือใดๆ” จากองค์การสหประชาชาติ

๓.๗ สถานการณ์เศรษฐกิจ ในประเทศ ก็จะหนักหนา สากรรจ์ ไปเรื่อยๆ จน คนไทยทุกคน ในประเทศทนไม่ไหว และ เมื่อถึงจุดนั้น อะไร? จะเกิด ก็ต้องเกิด ไม่มีใคร? จะไปห้ามได้ ต้องถามตรงนี้ ด้วยคำถาม ตัวโตๆว่า {ที่ว่า ประเทศนี้ บริหาร ง่ายนิดเดียว นั้น เป็น เพียงเสมอด้วย “การละเลง ขนมเบื้อง ด้วยปาก” ใช่หรือไม่?} ถ้าไม่ใช่ แล้ว คืออะไร?

๓.๘ นอกจากนี้ ยังมีสนธิสัญญาใหญ่ และ สำคัญบิ่งอีก ๑ สนธิสัญญา คือ *Convention against Corruption, 2003* ที่ประเทศไทย ไปลงนาม ให้สัตยาบันไว้ในวันที่ ๑ มีนาคม ปี ค.ศ. ๒๐๑๑ หรือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ เป็นการให้สัตยบันโดยสม บูรณ์ ตามกฎหมาย เพราะสัตยาบัน มาจากรัฐบาล ที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามกฏเกณฑ์ ประชาธิปไตย

๓.๙ สนธิสัญญาใหญ่ทั้งสอง ฉบับนี้ โลก มักจะ ต้อง บังคับใช้ ร่วมกัน และ เป็นสนธิสัญญา ที่มีโทษทางอาญา ในระหว่างประเทศ ไม่มีอายุความ ที่จะนับตามกฎหมายระหว่างประเทศ นั่น ก็คือ ตราบเท่าที่ ยังจับ ตัวอาชญากร ผู้กระทำผิด มาฟ้อง เพื่อลง โทษ ไม่ได้ตามกฎหมาย ก็ยังไม่มี การนับอายุความ ในการที่อาชญากรผู้นั้น ได้ลงมือกระทำความผิด ไปแล้ว

. ........................ (มีต่อ)

‎Thanaboon Chiranuvat‎


July 16, 2017
ค้นหา
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2017 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org