• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ดร. โสภณจะจัดแถลงข่าวตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน

#1
           เที่ยงวันนี้ (วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560) ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (http://www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมผู้ซื้อบ้านได้จัดการประชุมสมาคมครั้งแรกหลังจากการก่อตั้งเพื่อเตรียมการจัดงานแถลงข่าวการก่อตั้งสมาคม พร้อมกับรับสมัครสมาชิกของสมาคม
           สมาคมผู้ซื้อบ้านจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและให้ความรู้เพื่อการซื้อบ้านอย่างรอบรู้เป็นสำคัญไม่ได้มุ่งหวังไปขัดผลประโยชน์ของฝ่ายใด สำหรับวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนของมูลนิธิเป็นดังนี้
4.1   การดูแลสิทธิที่ชอบธรรมของผู้ซื้อบ้านและที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ถูกเอาเปรียบ
4.2   ให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชนให้สามารถ "ซื้อบ้านอย่างรอบรู้"
4.3   การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้อยู่อาศัย
4.4   ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม
4.5   สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
4.6   ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
4.7   ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
           สำหรับรายละเอียดและวันที่จัดงานแถลงข่าวจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป สำหรับท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกโปรดติดต่อสมาคมผู้ซื้อบ้าน โทร. 0.2295.3905 ต่อ 109 คุณนงลักษณ์
ที่มา: http://www.area.co.th/thai/area_announce...nt2016.htm
ค้นหา
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2017 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org