• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
บทเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้จดจำและการอ่านสำเนียงออกเสียงให้ถูกต้อง Chapter 17

#1
Distinctive = ดิสติงตีฟ = ซึ่งเด่นกว่า
Distinguish = ดีสติงกวิช = จำแนกความแตกต่าง
Controversial = คอนโตเวอเชี่ยล = ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง
Discipline = ดีส ซิ พลิน = การฝึกฝนตนให้อยู่ในลู่ในทางของระเบียบวินัย
Despair = เดสแป = ความรู้สึกที่หมดความหวัง
Sober = โซบเบ้อ = สร่างเมาจากเหล้าหรือยาเสพติด, กำลังอดเหล้าหรือเลิกติดยา
Reject = รีเจ็ก = ปฎิเสธที่จะรับ
Anonemous = อะนอนีมัส = ผู้ที่ไม่เปิดเผยตัวตน,
Onymous = โอนีมัส = ผู้ที่เปิดเผยตัวตน
Rebuke = รีบีว..คึ = การต่อว่า วิจารณ์ หรือปรักปรำ
Credential = ครีเด็นเชี่ยล = หนังสือรับรอง
Confidential = คอนฟีเด็นเชี่ยล = ที่เป็นความลับ
Malaise = มาเลส = ความรู้สึกไม่สบาย, ความกังวลใจ
Merit = แม ริท = คุณความดี
Spontaneous = สะปอนเตเนียส = ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ
Reconcile = เร็ค คอนไซร = การยอมรับและปรองดอง
Suspend = ซัส สะเพ็น = ยกเลิกชั่วคราว, แขวนไว้
Concern = คอคเซิน = เกี่ยวข้องกับ, ความกังวล
Mystic = มีส ติก = ลึกลับ, น่าเลื่อมใส, ผู้มีเวทย์มนต์
Derailment = ดี เรว เม้น = รถไฟตกราง
Inauguration = อิ นอ กูเร เชิ่น = พิธีการสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง (ประธานาธิบดี)
Conservative = คอน เซอ เวตีฟ = อนุรักษ์นิยม
Dissolve = ดีส ซ้อล = ละลายเป็นน้ำ
Liberal = ลิบ เบอ รัล = เสรีนิยม
Strategy = สแตร็ต เตอจี้ = ยุทธวิธี
Influence = อินฟลู เอ็น = การจูงใจ
Foreign = ฟอ เร้น = ต่างชาติ
Vulnerable = วอลเนอ เรเบิ้ล = ง่ายต่อการบาดเจ็บ, ไม่มั่นคง
Viral = ไว เริล = การส่งต่ออีเมล์จากคนต่อคนไปเรื่อยๆ
Insane = อินเซน = วิกลจริต
Precedent = เพร เซเด็น = ขนบธรรมเนียมหรือปรากฏการที่มีมาแต่ก่อน
Unprecedent = อัน เพรเซเด็น = ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
Defiance = ดี ไฟแอ้น..ซึ = อารยะขัดขืน
Inherit = อินเฮอริท = รับมรดกสืบต่อ
Glamorous = แกลม โมเริส = การออกแบบชุดเสื้อผ้าอย่างมีเสน่ห์
Awkward = อ๊อกเวิด = งุ่มง่าม
Diagnose =ไดแอ็กโนส = วินิจฉัยโรค
Puzzle = พัสเซิล = ทำให้งง, เกมอัจฉริยะ
Million = มิลเลี่ยน = หนึ่งล้าน มี0หกตัว,
Billion = บิลเลี่ยน = หนึ่งพันล้าน มี0เก้าตัว
Trillion = ทริลเลี่ยน = เลขสูงสุด มี0สิบสองตัว,
Zillion = ซิลเลี่ยน = จำนวนมากนับไม่ถ้วน
Lynryd Skynyrd = ลินเหนิด สกินเหนิด=วงนักร้องอเมริกันเครื่องบินตกตายเพราะน้ำมันหมด
Narcissism = นา ซีส ซิซึ่ม = อาการหลงตัวเอง

ป.ล. ขออภัย........คำไหนที่ผิดไปโปรดกรุณาแก้ไขให้ถูกต้อง ใช้ชีวิตตามครรลองที่ถูกต้องตามนิยาม
English 108 1009 อังกฤษ ร้อยแปด พันเก้า @ ชาญชัย อินทีวร เขียนที่ศาลายา นครปฐม
October 5th 2016
ค้นหา
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#2
ผมคิดว่าคำอ่านภาษาไทยหลายคำค่อนข้างจะไม่ตรงกับที่จะต้องออกเสียงในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างเช่น คอนโทรเวอเฉี่ยล, คันเซิน และอีกหลายคำ
ผมขออนุญาตแก้ไขให้ใกล้เคียงมากยิ่งขึ้นเฉพาะส่วนที่ผมเห็นว่าควรแก้ไขตามข้างล่างนี้นะครับ


Distinctive = ดิสติงทิฟว = ซึ่งเด่นกว่า
Distinguish = ดิสติงกวิช = จำแนกความแตกต่าง
Controversial = คอนโทรเวอเฉี่ยล = ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง
Discipline = ดีสซิพลิน = การฝึกฝนตนให้อยู่ในลู่ในทางของระเบียบวินัย
Despair = ดิสแป = ความรู้สึกที่หมดความหวัง
Sober = โซบเบ้อ = สร่างเมาจากเหล้าหรือยาเสพติด, กำลังอดเหล้าหรือเลิกติดยา
Reject = รีเจ็กท= ปฎิเสธที่จะรับ
Anonemous = อะนอนีมัส = ผู้ที่ไม่เปิดเผยตัวตน,
Onymous = โอนีมัส = ผู้ที่เปิดเผยตัวตน
Rebuke = รีบีวค = การต่อว่า วิจารณ์ หรือปรักปรำ
Credential = ครีเด็นเชี่ยล = หนังสือรับรอง
Confidential = คอนฟีเด็นเชี่ยล = ที่เป็นความลับ
Malaise = มาเลส = ความรู้สึกไม่สบาย, ความกังวลใจ
Merit = แมริท = คุณความดี
Spontaneous = สปอนเทเนียส = ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ
Reconcile = เร็คคอนไซล= การยอมรับและปรองดอง
Suspend = ซัสเพ็นด = ยกเลิกชั่วคราว, แขวนไว้
Concern = คันเซิน = เกี่ยวข้องกับ, ความกังวล
Mystic = มีสติก = ลึกลับ, น่าเลื่อมใส, ผู้มีเวทย์มนต์
Derailment = ดีเรลเมนท = รถไฟตกราง
Inauguration = อินอกูเรเชิ่น = พิธีการสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง (ประธานาธิบดี)
Conservative = คานซเวทีฟ = อนุรักษ์นิยม
Dissolve = ดีสซ้อลฟ = ละลายเป็นน้ำ
Liberal = ลิบเบอรัล = เสรีนิยม
Strategy = สแตร็ตเตอจี้ = ยุทธวิธี
Influence = อินฟลวนซ = การจูงใจ
Foreign = ฟอเรน = ต่างชาติ
Vulnerable = ฟัลเนอรเบิ้ล = ง่ายต่อการบาดเจ็บ, ไม่มั่นคง
Viral = ไวเริล = การส่งต่ออีเมล์จากคนต่อคนไปเรื่อยๆ
Insane = อินเซน = วิกลจริต
Precedent = เพรเซเด็น = ขนบธรรมเนียมหรือปรากฏการที่มีมาแต่ก่อน
Unprecedent = อันเพรเซเด็น = ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
Defiance = ดี ไฟแอนซ = อารยะขัดขืน
Inherit = อินเฮอริท = รับมรดกสืบต่อ
Glamorous = เกลมเมอเริส = การออกแบบชุดเสื้อผ้าอย่างมีเสน่ห์
Awkward = อ๊อกเวิด = งุ่มง่าม
Diagnose =ไดแอ็กโนส = วินิจฉัยโรค
Puzzle = พัสเซิล = ทำให้งง, เกมอัจฉริยะ
Million = มิลเลี่ยน = หนึ่งล้าน มี0หกตัว,
Billion = บิลเลี่ยน = หนึ่งพันล้าน มี0เก้าตัว
Trillion = ทริลเลี่ยน = เลขสูงสุด มี0สิบสองตัว,
Zillion = ซิลเลี่ยน = จำนวนมากนับไม่ถ้วน
Lynryd Skynyrd = ลินเหนิด สกินเหนิด=วงนักร้องอเมริกันเครื่องบินตกตายเพราะน้ำมันหมด
Narcissism = นาซีสซิซึ่ม = อาการหลงตัวเอง
ค้นหา
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:

#3
ขอบคุณครับ....
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2019 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org