• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
พระเครื่อง ของมงคลที่ช่วยเสริมสิริมงคลและความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิต

#1
การสร้างพระเครื่อง เกิดจากการนำเอาสิ่งที่เป็นพุทธคุณเข้ามาผสมผสานกับความเชื่อที่ ทำให้กลายเป็นวัตถุสำเร็จรูปที่รวบรวมบรรดาของขลังทั้งมวลให้อยู่ภายในวัตถุเดียวกัน โดยมีความเชื่อและศรัทธาว่า หากมีการบูชาจะเกิดความเป็นสิริมงคล ความศักดิ์สิทธิ์ และดลบันดาลให้เกิดอานุภาพต่าง ๆ ต่อตัวบุคคลนั้นๆ


หลักการแบ่งประเภทของพระเครื่องตามเนื้อของวัสดุ
  • วัสดุที่เป็นดิน
คือ ดินเหนียวเนื้อดีที่เกิดการผสมกับมวลสารชนิดต่างๆ โดยวัสดุที่เป็นดินนี้จะสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่พระเครื่องเป็นอย่างมาก อาทิ อัฐิธาตุ ชายจีวร ดอกไม้ ขี้เถ้าจากธูป ขี้ผึ้งจากเปลวเทียน เป็นต้น พระเครื่องที่ไม่นำมาเผาให้แห้ง เรียกว่า พระเครื่องดินดิบ ซึ่งจะต้องรอให้เนื้อพระเครื่องแห้งเอง โดยลักษณะแบบนี้จะไม่คงทนเหมือนกับพระเครื่องที่มีการเผาก่อนบรรจุในกรุสถูปเจดีย์ 
  • วัสดุชนิดอื่น 
คือ ดีบุก ตะกั่ว หรือที่เรียกว่า เนื้อชิน ภายหลังมีความนิยมใช้ทองคำและเงินเพื่อนำมาหล่อเป็นพระเครื่อง ซึ่งพระเครื่องประเภทนี้มีจำนวนการสร้างหรือผลิตที่น้อยกว่า เนื่องจากใช้ต้นทุนสูงและต้องอาศัยแม่พิมพ์ที่มีความคงทนมากสำหรับเทโลหะที่หลอมละลายด้วยความร้อนสูง ในปัจจุบันได้มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการผลิตในรูปแบบของเหรียญโลหะ ซึ่งสามารถผลิตได้ครั้งละจำนวนมาก

กรรมวิธีในการสร้างพระเครื่อง
โดยวัตถุดิบหลักๆ ที่นำมาสร้างพระเครื่อง ได้แก่ ดิน ขี้เถ้า มวลสารต่างๆ หรือแม้กระทั่งอัฐิของพระสงฆ์ที่เชื่อว่าเป็นพระอรหันต์หรืออัฐิของพระสงฆ์ที่เป็นเกจิอาจารย์ สามารถจำแนกตามลักษณะของวัตถุดิบในการจัดสร้างเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทพระเครื่องและประเภทเครื่องราง เมื่อได้วัตถุดิบที่ต้องประสงค์แล้ว ก็จะนำวัตถุดิบต่างๆมาผสมคลุกเคล้ากัน โดยมีดินที่เป็นมวลสารหลักในการยึดประสานมวลสารต่างๆให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นจึงนำส่วนผสมไปกดลงในแม่พิมพ์ที่แกะเค้าโครงรูปร่างของพระเครื่องที่ต้องการ เมื่อนำพระที่กดลงในแม่พิมพ์ออกจากพิมพ์แล้ว จึงนำพระมาเรียงแล้วผ่านกรรมวิธีทำให้แห้ง และด้วยกรรมวิธีที่แสนยากเหล่านี้ จึงทำให้คุณต้องเก็บรักษาพระเครื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี ด้วยการใส่กรอบพระเลี่ยมทองไว้ เพราะนอกจากกรอบพระเลี่ยมทองจะให้ความสวยงาม หรูหราแล้ว กรอบพระเลี่ยมทองยังให้ความคงทนแก่การใช้งานอีกด้วย
ค้นหา
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2020 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org