• 0 โหวต - 0 เฉลี่ย
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
สนท.ค้านต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ชี้เป็นเครื่องมือริดรอดสิทธิ ปชช.มากกว่าคุมโรค

#1
สนท.ค้านต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ชี้เป็นเครื่องมือริดรอดสิทธิ ปชช.มากกว่าคุมโรค

สหภาพนักเรียนนิสิตฯ ออกแถลงการณ์คัดค้านการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ชี้เป็นเครื่องมือริดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกว่าจะใช้เพื่อควบคุมโรคระบาด
[Image: 49828328361_dd7aeb2d12_b.jpg]
27 เม.ย. 2563 สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรื่องการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไม่ได้ช่วยควบคุมโรค แต่เป็นเครื่องมือปิดกั้นเสรีภาพประชาชน โดยมีรายละเอียดของแถลงการณ์ดังนี้


จากการที่รัฐบาลต่ออายุ พ.ร.ก. ทาง สนท.เห็นตรงกันว่าไม่ใช่มาตรการสำคัญในการควบคุมโรคหากแต่เป็นการปิดกั้นเสรีการแสดงออกของประชาชน

และจากเนื้อหาและมาตรการใน พรก ทางสนทยังเห็นว่ามาตรการดังกล่าว เกินจำเป็นต่อการควบคุมโรคระบาดแต่ออกไปในแนวทางริดรอนสิทธิและเสรีของประชาชนมากกว่าจะใช้เพื่อควบคุมโรคระบาดเนื่องด้วย ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นประธานในที่ประชุม ได้พิจารณาขยายการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) ไปอีกหนึ่งเดือน จากเดิมที่จะครบกำหนดสิ้นสุดการใช้ในวันที่ 30 เมษายน ที่จะถึงนี้ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อให้รัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มีประสิทธิภาพสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทยมีความกังวลว่า การต่ออายุพระราชกำหนดดังกล่าวจะไม่ได้เป็นไปเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพราะตลอดช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ได้เกิดกรณีการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดในการข่มขู่ และปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนในทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคหลายกรณี อาทิ กรณีการข่มขู่นักศึกษาที่ขอพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือกรณีการห้ามประชาชนบริจาคสิ่งของและยึดของบริจาคดังกล่าว อีกทั้งการต่ออายุพระราชกำหนดยังอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนมากเกินสมควร นอกจากนี้ แม้จะไม่มีการต่ออายุพระราชกำหนด รัฐบาลก็สามารถใช้กฎหมายปกติ เช่น พระราชบัญญัติโรคติดต่อร้ายแรง พ.ศ.2558 ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อยู่แล้วสหภาพจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการต่ออายุพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และพิจารณาใช้กฎหมายที่ส่งผลกระทบน้อยกว่า เช่น พระราชบัญญัติโรคติดต่อร้ายแรง พ.ศ.2558 ในการควบคุมโรคแทน ทั้งนี้ สหภาพขอให้รัฐบาลคำนึงถึงและมีมาตรการเยียวยาให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินทุกคน เพราะประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศโดยเสมอภาค


https://prachatai.com/journal/2020/04/87415
นานาสาระ
ตอบกลับ
ได้รับขอบคุณจาก:


Digg   Delicious   Reddit   Facebook   Twitter   StumbleUpon  


You are visitor no. :   Theme © 2014 iAndrew  
Powered by: MyBB, © 2002-2020 MyBB Group.  
ลงโฆษณากับนานาสาระ ดอทโออาร์จี เพียงเดือนละ xxx บาท สนใจติดต่อที่ info@nanasara.org